Odborné prehliadky

Sme oprávnení vykonávať odborné prehliadky elektroinštalácie do 50,000 V s nebezpečím výbuchu. Odborné prehliadky bleskozvodov a elektroinštalácií.

V minulosti sme robili odborné prehliadky trafostaníc, rodinných domov, kotolní. V minulosti sme robili napr. revízie pre Slovenskú sporiteľňu v Poprade, Prešove a Bardejove.

Robíme tiež odborné prehliadky na detekciu úniku plynu.